Khu vực miền núi phía Bắc: Mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Lượt xem: 89

Giai đoạn 2021-2025, các tỉnh miền núi phía Bắc phấn đấu có ít nhất 1 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nguồn: baobacgiang.com.vn