Bắc Giang: Đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ đông 2020

Lượt xem: 115

Thời điểm tháng 9 vừa qua, thời tiết có mưa rào liên tục gây ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch lúa mùa và gieo trồng cây vụ đông, đặc biệt là cây vụ đông ưa ấm như lạc, ngô, rau sớm.

Nông dân xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng thu hoạch lúa vụ mùa, chuẩn bị xuống giống vụ đông.

Nông dân xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng thu hoạch lúa vụ mùa, chuẩn bị xuống giống vụ đông.

Để sản xuất vụ đông năm 2020 đạt kết quả cao, hoàn thành kế hoạch đề ra, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, TP chỉ đạo thực hiện một số nội dung bao gồm:

Chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa mùa đã chín để giải phóng đất gieo trồng cây vụ đông bảo đảm đúng thời vụ. Đối với diện tích lúa chưa đến thời kỳ thu hoạch cần thường xuyên kiểm tra, phòng trừ kịp thời các đối tượng sâu bệnh gây hại trong giai đoạn cuối vụ như: Dâu đục thân, bệnh đen lép hạt, rầy nâu, chuột hại…

Sau mưa rào, thực hiện buộc dựng lại diện tích lúa bị đổ; đối với diện tích rau màu đã trồng cần tiêu nước ruộng, xới phá váng nhẹ quanh gốc, có thể phun thuốc phòng ngừa bệnh lở cổ rễ cây con kết hợp với tưới nhử bằng nước phân loãng để cây nhanh phục hồi.

Đẩy nhanh tiến độ gieo trồng cây vụ đông, đặc biệt là cây vụ đông ưa ấm. Do điều kiện mưa nhiều, đất ướt, chỉ đạo đẩy mạnh gieo trồng ngô theo phương pháp làm bầu; lựa chọn những diện tích đất cao, thoát nước để trồng lạc bảo đảm kịp thời vụ và hoàn thành kế hoạch giao.

Nhóm cây rau đậu cần bố trí trồng thành nhiều trà, rải vụ nhằm khai thác tối đa điều kiện đất đai, công lao động, tránh dư thừa sản phẩm khi thu hoạch tập trung.

Khuyến khích các mô hình tích tụ ruộng đất để sản xuất tập trung, áp dụng cơ giới hóa và tiến bộ kỹ thuật để giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất; đồng thời phải có hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, nhất là nhóm cây rau quả chế biến.

Chủ động kiểm tra, tu sửa, nạo vét hệ thống kênh mương bảo đảm tưới, tiêu thoát nước tốt nhất để phục vụ sản xuất; rà soát điều chỉnh cơ cấu cây trồng vụ đông cho phù hợp với điều kiện thời tiết và thực tiễn sản xuất của địa phương.

Nguồn: baobacgiang.com.vn