Sản xuất phân bón giả sẽ bị phạt 130 triệu đồng

Lượt xem: 95

Theo đó mức phạt từ 10 triệu – 20 triệu đồng đối với hành vi sản xuất phân bón mà không có đội ngũ chuyên môn; phạt từ 20 triệu- 30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất phân bón không có tên trong danh mục cho phép; sản xuất không có thiết bị phù hợp phạt 40 triệu- 50 triệu đồng; không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phạt từ 60 triệu – 70 triệu đồng.

Hình thức phạt bổ sung từ 80 triệu – 130 triệu đồng đối với hành vi sản xuất phân bón giả có giá trị tương đương với hàng thật từ 50 triệu – 100 triệu đồng. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 14-4.

(Theo NLĐ)