Chủ yếu con em nông dân tòng quân là “Rất bất công!”

Lượt xem: 119

Tại phiên họp sáng 14/8 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, một vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành quy định đối tượng tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với học sinh, sinh viên đang học tập tại trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học là quá rộng.

Qui định này từng có lợi là tận dụng được lực lượng lao động có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Song hiện nay, nó đã bộc lộ một số điều không hợp lý.

Thứ nhất, việc ưu tiên cho sinh viên sẽ giảm đáng kể lực lượng có trình độ học vấn bổ sung cho đội ngũ binh sỹ, hạ sỹ quan phục vụ quân đội.

Thực tế, không ít người tòng quân là những thí sinh thi trượt các trường đại học, cao đẳng hoặc có trình độ chưa hết phổ thông trung học.

Trong khi đó, quân đội là nơi rất cần đến lực lượng binh sỹ, hạ sỹ quan có trình độ học vấn để nắm bắt nhanh nhất, tốt nhất những vấn đề cơ bản của khoa học quân sự hiện đại.

Thứ hai, hiện có hàng vạn sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm nhưng cũng không thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nếu có những chính sách ưu tiên hợp lý, họ sẽ vừa được thực hiện nghĩa vụ của mình vừa được tôi luyện cho tương lai.

Thứ ba, qui định hiện nay không tạo sự bình đẳng khi lực lượng tòng quân chủ yếu là con nông dân và những gia đình ít có điều kiện kinh tế. Bởi con em những gia đình có điều kiện thường học lên cao, đi nước ngoài, làm công sở… nên theo như qui định, họ không thuộc diện thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Tại phiên thảo luận trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng còn cho rằng môi trường quân đội rất có ý nghĩa trong việc rèn luyện thanh niên.

Tham gia nghĩa vụ quân sự không phải chỉ để cầm súng mà còn để rèn luyện phẩm chất đạo đức, ý thức chính trị và bản lĩnh sẵn sàng chiến đấu khi Tổ quốc cần.

Có thể nói, khẩu hiệu “Quân đội là trường đại học cuộc đời” vẫn còn thời sự.

Vì vậy, nhiều ý kiến đồng tình Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi sẽ không còn tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với sinh viên đại học, cao đẳng. Đây là sự sửa đổi hợp tình, hợp lý và phù hợp với điều kiện hiện nay.

Nhớ lại thời kỳ 9 năm, đã có hàng ngàn, hàng vạn trí thức bỏ lại đô thành lên chiến khu kháng chiến.

Họ đã góp phần to lớn cho công cuộc giải phóng dân tộc mà kết thúc là Chiến thắng Điện Biên “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trong kháng chiến chống Mỹ, đã có hàng vạn sinh viên tham gia phong trào “Xếp bút nghiên lên đường ra trận”. Nhiều lá đơn viết bằng máu với tinh thần “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”.

Họ đã góp phần to lớn vào Chiến thắng Quảng Trị, Hà Nội 1972 và công cuộc thống nhất đất nước 1975.

Đã có nhiều người hi sinh cả tuổi xuân tươi đẹp, vĩnh viễn để lại giấc mơ giảng đường.

Có lẽ cần nhắc lại, thực hiện nghĩa vụ quân sự là bổn phận và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Đặc biệt là với nước ta hiện nay, khi mà chủ quyền quốc gia đã và đang bị đe dọa. Biển đảo của Tổ quốc luôn đứng trước nguy cơ bị xâm lăng thì nghĩa vụ đó càng khẩn thiết.

Theo dantri.com.vn