Lục Ngạn triển khai phương án hỗ trợ nhân dân thu hoạch, chế biến và tiêu thụ vải thiều

Lượt xem: 158
Các xã, thị trấn nằm trong vùng giãn cách xã hội thực hiện phương án sấy khô vải thiều. Ảnh: Đức Thọ

Theo đó, tại 12 xã: Quý Sơn, Mỹ An, Tân Mộc, Tân Lập, Đèo Gia, Phượng Sơn, Nam Dương, Trù Hựu, Kiên Thành, Kiên Lao, Thanh Hải và thị trấn Chũ đang thực hiện biện pháp giãn cách xã hội thực hiện hình thức sấy khô vải; 17 xã còn lại vải thiều vẫn được tiêu thụ theo 02 hình thức: Sấy khô và bán tươi.

Dự kiến tổng sản lượng vải còn lại 28.446 tấn, với 2.248 lò sấy, công suất sấy 8.260 tấn/lượt; tổng sản lượng sấy đến hết vụ vải đạt trên 30.800 tấn.

Đối với các hộ có lò sấy thì sấy của gia đình mình và các hộ lân cận; những hộ không có lò sấy mà sản lượng vải còn nhiều thì liên hệ với các chủ lò sấy vải lớn để thuê sấy hoặc bán vải tươi cho các lò sấy.

Để bảo đảm an toàn huyện yêu cầu các chủ cơ sở sấy kinh doanh ký cam kết không mua hàng tại điểm kinh doanh mà tiến hành mua vải tại hộ gia đình thông qua giao dịch giữa hộ gia đình và chủ cơ sở kinh doanh. Các chủ cơ sở kinh doanh vải sấy chủ động bố trí phương tiện vận tải đến các hộ gia đình để thu mua, phải đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19; lái xe phải được test Covid-19, tuân thủ các điều kiện về 5K. Trường hợp chủ cơ sở không bố trí được phương tiện thì tổ vận tải của xã sẽ hỗ trợ phương tiện vận chuyển để thu mua hàng trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất về chi phí giữa thành viên của tổ vận tải và chủ cơ sở kinh doanh.

Để vận chuyển, tiêu thụ vải thiều khô, huyện sẽ thiết lập điểm tập kết trung chuyển. Vị trí địa điểm tập kết của 12 xã, thị trấn phải áp dụng biện pháp khoanh vùng: Quốc lộ 31, giáp ranh giữa xã Hồng Giang và thị trấn Chũ; chốt kiểm soát của huyện tại xã Phượng Sơn. Điểm trung chuyển của huyện: Vị trí Quốc lộ 279, giáp ranh giữa xã Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn và xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; chốt kiểm soát của huyện tại xã Phượng Sơn.

Các thương nhân thu mua vải thiều thuộc 12 xã, thị trấn phải áp dụng biện pháp khoanh vùng vẫn được tổ chức thu mua tại các điểm khác tại 17 xã còn lại trên cơ sở chấp hành đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch.

Đối với 17 xã chưa thực hiện giãn cách xã hội tiếp tục tổ chức tiêu thụ bình thường. Trong trường hợp phải thực hiện giãn cách xã hội thì thực hiện phương án sấy như 12 xã đang thực hiện./.

Nguồn: bacgiang.gov.vn