HỘI THẢO Đề tài “Nghiên cứu trồng thử nghiệm cây Ba kích dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn quả tại Tây Yên Tử,huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”

Lượt xem: 157

Đ/c Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch TT HND tỉnh, Chủ nhiệm đề tài chủ trì Hội thảo

Đề tài Trồng thử nghiệm cây Ba kích dưới tán cây lâm nghiệp, cây ăn quả được Hội Nông dân tỉnh triển khai từ năm 2014 với 12 hộ nông dân tham gia trồng 15.500 cây tại 2 xã Yên Định và TT Thanh Sơn. Thực hiện đề tài, các hộ nông dân được hỗ trợ về giống, phân bón, tập huấn KHKT. Đến nay, sau gần 2 năm trồng cây Ba kích đạt tỷ lệ sống trên 80%, dự kiến năng suất ban đầu mỗi cây ba kích đạt 0,8-1kg củ.

Các đại biểu thăm quan mô hình tại xã Thanh Sơn, huyện Sơn Động

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã tham quan trực tiếp mô hình của một số hộ tại TT Thanh Sơn; được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình trồng và chăm sóc cây Ba kích. Qua đó, các đại biểu đánh giá cao về khả năng thích nghi, nhân rộng cây Ba Kích tại địa phương.

Phan Thị Thu Hiền