Một số loại sản phẩm chịu thuế bảo vệ môi trường

Lượt xem: 141

Theo đó, Luật quy định đối tượng chịu thuế gồm các nhóm sản phẩm, hàng hóa (gọi chung là hàng hóa). Đó là: Xăng, dầu, mỡ nhờn, gồm xăng (trừ etanol), nhiên liệu bay, dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn; than đá, gồm: Than nâu, than antraxit, than mỡ, than đá khác; dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (công thức hóa học là HCFC); túi ni lông thuộc diện chịu thuế là các loại túi, bao bì làm từ màng nhựa đơn polyetylen, tên kỹ thuật là túi nhựa xốp; thuốc diệt cỏ, thuốc trừ mối, thuốc lâm sản, thuốc khử trùng kho là những loại thuốc thuộc diện hạn chế sử dụng. Ngoài các đối tượng chịu thuế trên đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền xem xét bổ sung đối tượng chịu thuế khác nếu thấy cần thiết. Việc quy định các hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế như trên (phương pháp loại trừ) cũng có nghĩa những hàng hóa còn lại không thuộc đối tượng chịu thuế BVMT.

Mặt khác, các nhóm hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế trong một số trường hợp sẽ không phải chịu thuế bao gồm: Hàng hóa vận chuyển quá cảnh hoặc chuyển khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam theo quy định của pháp luật, bao gồm vận chuyển từ nước xuất khẩu đến nước nhập khẩu qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam; hàng hóa quá cảnh qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam theo Hiệp định hoặc thoả thuận giữa Chính phủ Việt Nam và chính phủ nước ngoài; hàng hóa tạm nhập tái xuất trong thời hạn quy định; hàng hóa do cơ sở sản xuất trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa (thuộc đối tượng chịu thuế) để xuất khẩu.

Khánh Linh

Theo monre.gov.v