Bắc Giang: Hỗ trợ 10 tỷ đồng để tu bổ di tích lịch sử- văn hóa

Lượt xem: 177
Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Theo đó, tổng số tiền hỗ trợ đợt này là 10 tỷ đồng cho 31 di tích đền, đình, chùa tại các địa phương đã được xếp hạng được hỗ trợ tu bổ, tôn tạo theo định mức được quy định tại Kế hoạch 238/KH-UBND ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích lịch sử – văn hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 2025.

Cụ thể, hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng cho TP. Bắc Giang tu sửa các di tích, bao gồm: Đình Vĩnh Ninh (Phường Hoàng Văn Thụ); Đình Phụng Pháp (xã Tân Mỹ); đình Văn Giàng (xã Tân Tiến); điếm Thiên (xã Dĩnh Kế); đình làng Núm (xã Dĩnh Trì); Từ đường họ Ngô Văn (Phường Mỹ Độ).

Hỗ trợ hơn 1,8 tỷ đồng cho huyện Việt Yên tu sửa các di tích: Chùa Phúc Tằng (xã Tăng Tiến); đình Cao Lôi (xã Ninh Sơn); chùa Hữu Nghi (xã Ninh Sơn); chùa Đông Tiến (xã Quang Châu).

Hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng cho huyện Yên Dũng tu sửa các di tích: Từ vũ Bùi Bến (xã Yên Lư); Chùa Ngọc Lâm (xã Lãng Sơn); đình Đào Tràng (Thị trấn Tân An); chùa Diễn Khánh (xã Tiền Phong); đền thờ Đức vua Trần Minh Tông (xã Đức Giang);

Hỗ trợ gần 1,2 tỷ đồng cho huyện Tân Yên tu sửa các di tích: Đình Lãn Tranh (xã Liên Chung); đình Vũng (xã Hợp Đức); chùa Phúc Sơn (xã Cao Xá); Nghè và phần mộ nàng Giã đại thần (xã Phúc Sơn); chùa Non Tiên (Thị trấn Cao Thượng);

Hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng cho huyện Hiệp Hòa tu sửa di tích đình Ninh Tào (xã Hợp Thịnh) và đình An Cập (xã Hoàng An); đình Mai Sơn ( xã Hùng Sơn).

Hỗ trợ 820 triệu đồng cho huyện Lạng Giang tu sửa di tích chùa Thanh Long (xã Mỹ Thái); chùa Phù Lão (xã Đào Mỹ) và chùa Nùa (xã Nghĩa Hưng);

Hỗ trợ 770 triệu đồng cho huyện Lục Nam để tu sửa di tích đình Nội Đông (xã Yên Sơn) và đình Vân Trung (xã Bảo Sơn).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phê duyệt hỗ trợ 670 triệu đồng cho huyện Sơn Động để tu sửa di tích đền Vua Bà (xã Vĩnh An) và trận địa đồi Nương Khoai (xã Dương Hựu). Đồng thời, hỗ trợ 300 triệu đồng cho huyện Yên Thế tu sửa đình làng Diễm (xã Tam Tiến).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí tu bổ di tích, đảm bảo đúng nội dung, tiến độ thời gian và chế độ chính sách hiện hành.

Việc hỗ trợ tu bổ di tích nhằm khắc phục kịp thời tình trạng xuống cấp đối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các di tích có giá trị đang bị xuống cấp nghiêm trọng; nâng cao tính bền vững, tính nguyên gốc, đảm bảo sự tồn tại lâu dài cho các di tích, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa tinh thần ngày càng cao của các tầng lớp nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ.

Đồng thời, việc hỗ trợ các địa phương tu bổ di tích cũng là giải pháp quan trọng, tạo nền tảng để các địa phương tích cực phát triển du lịch sinh thái, văn hóa tâm linh theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Nguồn: bacgiang.gov.vn