Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang: Thông báo quy định mới trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

Lượt xem: 139

Theo quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10-9-2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-12-2014), các tổ chức, cá nhân khi kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải được cấp giấy phép kinh doanh, gắn phù hiệu, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Hiện nay, xe khách, xe buýt, xe taxi, xe công – ten – nơ, xe đầu kéo, xe tải có trọng tải thiết kế trên 10 tấn khi tham gia kinh doanh vận tải đã được thực hiện quy định này; tuy nhiên đến nay, vẫn còn một số đơn vị quản lý xe có tải trọng thiết kế trên 10 tấn tham gia kinh doanh vận tải nhưng chưa làm các thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Đối với các loại xe còn lại khi tham gia kinh doanh vận tải phải được cấp giấy phép, phù hiệu, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo lộ trình sau:

– Đối với xe có tải trọng thiết kế từ 7 tấn đến dưới 10 tấn thực hiện trước ngày 01-7-2016;

– Đối với xe có tải trọng thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 7 tấn thực hiện trước ngày 01-1-2017;

– Đối với xe có tải trọng thiết kế dưới 3,5 tấn thực hiện trước ngày 01-7-2018;

Đề nghị các đơn vị đã có phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các đơn vị có nhu cầu kinh doanh, trước khi đưa phương tiện vào khai thác cần tìm hiểu kỹ các điều kiện về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, chuẩn bị đủ các điều kiện theo quy định, làm thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu và thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo lộ trình trên.

Những tổ chức, cá nhân khi tham gia kinh doanh vận tải bằng ô tô chưa được cấp Giấy phép kinh doanh, gắn phù hiệu, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho phương tiện (theo lộ trình trên) sẽ bị lực lượng cảnh sát giao thông, Thanh tra Sở Giao thông vận tải xử phạt theo quy định của pháp luật.

Ban Tuyên huấn (Tổng hợp)