Lắp đặt cột đèn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời

Lượt xem: 83

Với tổng kinh phí gần 190 triệu đồng, tại thị trấn Cao Thượng (Tân Yên); thị trấn Cầu Gồ, xã Phồn Xương (Yên Thế) sẽ được lắp 4 cột đèn báo tín hiệu giao thông không sử dụng điện lưới, có hệ thống pin trữ sử dụng năng lượng mặt trời và vận hành được từ 3 – 4 ngày trong điều kiện không có ánh nắng mặt trời. Loại đèn này sẽ được nhân rộng từ năm 2017 nếu hoạt động hiệu quả./.

Nguồn: Báo Bắc Giang