Bổ sung Quốc lộ 21B kéo dài vào Quy hoạch GTVT đường bộ

Lượt xem: 109

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường trong quá trình đầu tư, xây dựng tuyến đường theo đúng quy định của pháp luật. Quốc lộ 21B kéo dài thuộc địa phận hai tỉnh Nam Định, Ninh Bình. Tổng chiều dài toàn tuyến là 83,29km (trong đó, địa phận tỉnh Nam Định là 50,17km, địa phận tỉnh Ninh Bình là 33,12km). Điểm đầu tại Km106,642 (giao QL21 tại Km152+600), tại xã Nam Mỹ, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Điểm cuối tại Km189+932 (giao QL1 tại Km278+200), tại thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình./.

Nguồn: Chinhphu.vn