Kiểm tra tải trọng những kết quả bước đầu

Lượt xem: 105

Qua 7 ngày ra quân, Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động Bắc Giang bao gồm các lực lượng: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát cơ động và Trạm Kiểm tra tải trọng đã kiểm tra 144 lượt phương tiện, xử lý lập biên bản vi phạm hành chính đối với 16 phương tiện trở hàng quá tải trọng cho phép, (trong đó có 01 trường hợp quá tải trên 150%, 01 trường hợp quá tải trên 50% và 14 trường hợp quá tải trên 10% đến dưới 30%); ngoài ra còn xử lý lập biên bản đối với trên 10 trường hợp chở hàng vượt quá chiều cao và cơi nới thành thùng xe. Việc thực hiện quyết liệt Kế hoạch kiểm soát tải trọng xe đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân và trong chính đội ngũ lái xe, chủ doanh nghiệp, qua đó bước đầu tình trạng xe quá tải đã được hạn chế đáng kể, góp phần vào bảo đảm trât tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh./.

sgtvt.bacgiang.gov.vn