Nhà nông hỏi – Nhà khoa học trả lời

Lượt xem: 152

âu hỏi: Vườn bưởi nhà tôi ra hoa rất sai nhưng khi đậu quả lại ít quả. Đến lúc quả chín thì chín không đều. Nhờ chuyên gia tư vấn? (Lưu Văn Xuyên – xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai)

Trả lời:

Vườn bười ra hoa nhiều nhưng không đậu được quả nguyên nhân là do cây bưởi sinh trưởng phát triển không cân đối, cây yếu.

Biện pháp khắc phục

– Đất phải được cải tạo thường xuyên, hàng năm bón bổ sung hàm lượng phân hữu, vôi bột, lân để cải tạo đất (ph > 5,5) và bộ rễ tơ của cây bưởi. Đối với cây trên dưới 10 năm tuổi: Cuốc theo hình tán cây bón Phân chuồng hoai mục (50 – 70Kg), lân bột (2-3kg), vôi bột (1 – 1,5kg), NPK tổng hợp bón lót (2-3Kg); Trộn đều với đất và lấp lại, hạn chế tưới trong mùa đông.

– Áp dụng đúng và triệt để các biện pháp kỹ thuật như:

+ Cắt tỉa tạo tán (làm cho cây bưởi thông thoáng, chiều cao tán để dưới 3,5m).

+ Bón phân: Bón bổ sung phân bón tổng hợp NPK bón lót sau khi thu hoạch quả bưởi và phân bón tổng hợp NPK bón thúc trong giai đoạn ra hoa, đậu quả và giai đoạn quả lớn…(chú ý sử dụng phân bón tổng hợp NPK ở các thời kỳ sau thu hoach, ra hoa, đậu quả, quả lớn, quả chín sinh lý…).

+ Tưới nước và tiêu nước: Điều độ nước trong vườn bưởi cần hợp lý, nhất là vào thời kỳ ra hoa đậu quả cần phải giữ đủ ẩm khi vườn khô và thoát nước kịp thời khi trong vườn đọng nước. (chú ý tưới nước trong thời kỳ phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả non…; tiêu thoát nước trong giai đoạn mùa mưa).

+ Phòng trừ sâu bênh hại và phun phân bón lá cho cây bưởi ở từng thời kỳ (chú trọng đến các thời kỳ: sau thu hoạch, ra hoa, đậu quả, quả lớn…). Việc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây bưởi phải kịp thời, đúng đối tượng và đúng thời điểm.

– Vào những ngày có mưa xít, mưa phun kéo dài có thể dùng máy phun thuốc phun nước lã lên cây bưởi, rung chum hoa để hạn chế nấm phấn trắng gây hại trên cánh hoa, làm giảm hàm lượng axit đọng lại trên hoa, quả non. Sau đó phun thuốc BVTV và phân bón lá.

– Sử dụng một số chất điều hòa sinh trưởng, phun hoặc tưới cho cây vào thời kỳ trước hoặc sau khi nở hoa, đậu quả.

+ Trước lúc ra hoa 15 – 20 ngày phun phân bón lá Growth 15WP + Flower 94 (theo khuyến cáo của nhà sản xuất).

+ Chuẩn bị ra hoa phun phân bón lá Flower 95 (15g/8 lít) + Bo-Lak, Canbo-Lak (theo khuyến cáo của nhà sản xuất)…

+ Sau khi tắt hoa phun: phun phân bón lá Trimix – DT siêu lớn trái, đẹp trái (theo khuyến cáo của nhà sản xuất)…

Đến lúc quả bưởi chín thì chín không đều: Khắc phục hiện tượng này cần thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật nêu trên và khi quả bưởi vào chín sinh lý cần bón bổ sung Kali từ 2 đến 3 lần/vụ./.

TS. Cao Văn Chí

(khuyennonghanoi.gov.vn)