Nhà nông hỏi – Nhà khoa học trả lời

Lượt xem: 170

Câu hỏi: Nhà tôi có 150 cây bưởi diễn đã 7-8 năm tuổi, giờ tôi muốn ghép bưởi da xanh có được không và ghép vào thời điểm nào trong năm là tốt nhất? (Vũ Mạnh Tùng – Xã Sơn Đà, huyện Ba Vì).

Tiến sĩ Cao Văn Chí – Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có múi, Viện Nghiên cứu rau quả – Trả lời:

– Hoàn toàn có thể ghép bưởi Da xanh thay thế cho cây bưởi Diễn, nhưng theo tôi chỉ lên thay thế khoảng 1/3 số lượng cây (chỉ ghép mắt bưởi da xanh trên 50 cây) ghép xen kẽ với các cây bưởi Diễn, cứ 2 cây bưởi Diễn thì ghép cải tạo 1 cây bưởi Da xanh.

– Phương án triển khai:

+ Đốn đau những cây định ghép mắt bưởi Da xanh: Đốn cách gốc khoảng 1,5m; thời gian đốn vào mùa đông (từ tháng 10 đến tháng 12 âm lịch).

+ Chăm sóc cây sau đốn: cuốc gốc bốn xung quanh với đường kính khoảng 1m để bón phân chuồng hoai mục (50-70kg) + vôi bột (1kg) + NPK tổng hợp bón lót (1-2kg). Trộn đều với đất cuốc lên, rồi lấp lại, thường xuyên tưới đủ ẩm.

+ Chăm sóc mầm bưởi Diễn: Khi cây bưởi Diễn đốn đau, sau chăm sóc 1 – 2 tháng sẽ nhú mầm bưởi Diễn mới, tiến hành phun thuốc phòng trừ sâu vẽ bùa, bọ trĩ bảo vệ đợt lộc đó vào già thành thục (đường kính cành lộc trên 1cm), thì tiến hành ghép mắt bưởi Da xanh bằng công nghệ ghép mắt nhỏ có gỗ.

+ Thời điểm ghép tốt nhất vào giữa mùa hè (tương đương trung tuần tháng 5 đến cuối tháng 6 âm lịch).

khuyennonghanoi.gov.vn