Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tích cực hướng dẫn thành lập các tổ hợp tác, hợp tác xã

Lượt xem: 237
Thực hiện Đề án “Hội Nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP”, đến nay các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã hướng dẫn thành lập được 289 tổ hợp tác, 90 hợp tác xã (HTX).
Tuyên truyền hội viên tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP.

Cụ thể, năm 2022, Hội Nông dân tỉnh đã hướng dẫn thành lập được 29 tổ hợp tác và 10 HTX mới, lũy kế đến nay Hội đã hướng dẫn thành lập được 289 tổ hợp tác và 90 HTX. Trong đó có nhiều HTX mới thành lập nhưng đã tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP như: HTX nông nghiệp và dịch vụ Cao Lan, hợp tác xã Cường Nhung (Yên Thế); HTX sản xuất, kinh doanh rượu nếp mầm làng Chồi (Lục Nam); HTX nông nghiệp sạch Thùy Dương (Yên Dũng); HTX dứa sạch Hương Sơn (Lạng Giang),…

Ngoài ra, Hội Nông dân tỉnh cũng phối hợp với các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp khảo sát, đánh giá, lựa chọn 16 sản phẩm tiềm năng tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2022. Trong đó, có 15 sản phẩm chủ thể là HTX, 1 chủ thể là hộ kinh doanh, với 2 sản phẩm chủ lực, 3 sản phẩm đặc trưng, 6 sản phẩm tiềm năng của các địa phương.

Hiện nay, Hội Nông dân tỉnh đang đẩy mạnh hướng dẫn, tư vấn hoàn thiện hồ sơ đối với 13 sản phẩm chủ lực để gửi hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2022, nâng tổng số sản phẩm do các cấp Hội hướng dẫn xây dựng mới là 16 sản phẩm Hội Nông dân tỉnh.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án, thời gian tới Hội Nông dân tỉnh tăng cường phối hợp với các huyện, thành ủy trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, của các ngành các cấp đặc biệt là cấp xã trong triển khai chương trình OCOP; phát triển sản phẩm OCOP có thương hiệu, theo chuỗi giá trị, dựa trên thế mạnh, lợi thế nguyên liệu của từng địa phương.

Tư vấn trực tiếp các chủ thể tham gia chương trình OCOP để phát triển mới sản phẩm theo chu trình OCOP thường niên gồm 06 bước: Tuyên truyền hướng dẫn, nhận ý tưởng sản phẩm, kế hoạch sản xuất kinh doanh, triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tập huấn, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề nghị đánh giá, phân hạng lại sản phẩm đề nghị nâng hạng sao sản phẩm OCOP qua đó nhằm duy trì nâng cao chất lượng sản phẩm./.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang