Gỡ bỏ giãn cách xã hội đối với thành phố Bắc Giang 06 giờ, ngày 24/6

Lượt xem: 95
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định số 1257/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 về gỡ bỏ giãn cách xã hội đối với toàn bộ Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang bắt đầu từ hồi 06 giờ 00 phút, ngày 24/6/2021.
Khu vực cách ly tại Phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện gỡ bỏ giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố. Theo đó, các hoạt động sản xuất, kinh doanh; vận tải; vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao;… sẽ do Chủ tịch UBND thành phố quyết định để bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trước đó, ngày 19/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội thành phố Bắc Giang để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: bacgiang.gov.vn