Nét đẹp trong trang phục truyền thống người Nùng Phàn Slình Cúm Cọt

Hòa Cư là một xã thuộc huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Xã có diện tích 21,07 km2, dân số khoảng 2.800 người. Người dân nơi đây chủ yếu là dân tộc Nùng Phàn Slình Cúm Cọt (thuộc một trong 3 nhóm người Nùng ở Lạng Sơn gồm: Nùng Cháo, Nùng Inh, Nùng Phàn Slình). Trải qua nhiều thế hệ, người dân nơi đây vẫn gìn giữ được những phong tục truyền thống thông qua những bộ trang phục được thêu dệt khéo léo bằng tay với những họa tiết tinh tế, đây là một nét đẹp trong bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh cần được bảo tồn và phát huy.

NGUYỄN MINH ĐỨC