Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, tiếp xúc cử tri tại huyện Lục Ngạn

Lượt xem: 92

Đ/c Leo Thị Lịch trình bày chương trình hành động tại Hội nghị

Tại các buổi tiếp xúc đồng chí Leo Thị Lịch trình bày chương trình hành động của mình và hứa với cử tri nếu tiếp tục trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2011 – 2016 sẽ cùng với tập thể BCH Tỉnh hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nông dân chấp hành tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng, làm cầu nối với Ngân hàng nông nghiệp và NHCSXH tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nông dân vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Tập trung đào tạo dạy nghề nâng cao kiến thức cho nông dân về: Kinh tế, về khoa học kỹ thuật, văn hóa xã hội, pháp luật, tiếp cận thông tin thị trường và hội nhập. Phối hợp chặt chẽ với các ngành, MTTQ và các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt chức năng giám sát, việc thực hiện các chính sách, các chương trình, dự án, chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tìm biện pháp giải quyết các vấn đề bức xúc của nông dân như ổn định giá cả, phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tránh được các thiệt hại, rủi ro trong SX. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, liên minh giai cấp nông dân, công dân và đội ngũ trí thức giúp nông dân thực hiện được mục tiêu phát triển đồng bộ chính sách tam nông “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” và tạo điều kiện để nông dân thực hiện sự liên kết 4 nhà ” nhà nước, nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp “, quan tâm đến chính sách bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân hạn chế rủi do trong sản xuất kinh doanh, góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – chính trị – xã hội của địa phương trong những năm tới…

Đồng chí Leo Thị Lịch nói chuyện thân mật với các cử tri

xã Phượng Sơn trong giờ nghỉ giải lao

DUY KHẢI

VP HND tỉnh