Hội Nông dân thành phố Bắc Giang: Xây dựng tổ chức hội vững mạnh

Lượt xem: 75

Ảnh minh họa: Nguồn internet

Nói về công tác xây dựng hội, ông Trần Văn Đăng, chủ tịch HND TP Bắc Giang cho biết: “Để hoạt động Hội ngày càng đi vào chiều sâu, những năm qua, Hội Nông dân thành phố luôn đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp hội viên; giáo dục truyền thống cách mạng của giai cấp nông dân Việt Nam; phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết hợp tác, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương. Trong đó, đặc biệt quan tâm về công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội gắn việc nâng cao số lượng và chất lượng hội viên…”.

Hàng năm, hội tổ chức phát động các phong trào thi đua do hội cấp trên phát động như: phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; phong trào xây dựng nông thôn mới và phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đồng thời gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước khác…Thông qua đó, thúc đẩy hội viên, nông dân tham gia phát triển kinh tế, chuyển dịch có cấu sản xuất nông nghiệp, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ KHKT, thực hiện hiệu quả các dự án, mô hình sản xuất mới. Các cấp Hội Nông dân thành phố đã chủ động phối hợp với 02 ngân hàng tạo điều kiện cho hội viên nông dân vay vốn phát triển sản xuất nâng cao đời sống; tính đến tháng 9 năm 2011 các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân 15,72 tỷ đồng cho 1198 hộ vay và 29,79 tỷ đồng cho 1380 hộ vay theo Ngân hàng NNo&PTNT. Hội đã phối hợp với các công ty, doanh nghiệp cung ứng 599,75 tấn phân bón, thức ăn chăn nuôi trả chậm cho bà con nông dân… Kết quả đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất phát triển kinh tế đa dạng có hiệu quả như: mô hình trồng hoa ly, hoa loa kèn chất lượng cao; trồng rau an toàn, đào cảnh; áp dụng chế phẩm sinh học kết hợp sản xuất lúa giống và mô hình lúa, cá, chăn nuôi cho thu nhập bình quân 60 triệu đồng/ha/năm. Đặc biệt, có những trang trại chăn nuôi gà, lợn, cá… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Từ hiệu quả thiết thực đó đã lôi cuốn, thu hút hội viên tham gia tổ chức hội ngày một đông hơn. Riêng năm 2011, Hội Nông dân TP đã kết nạp mới 428 hội viên nâng tổng số lên hơn 10 nghìn hội viên sinh hoạt ở 101 chi hội thuộc 12 cơ sở hội.

Cùng với việc nâng cao số lượng hội viên, Hội Nông dân TP còn tập trung nâng cao chất lượng hội viên theo hướng bồi dưỡng kiến thức khoa học kỹ thuật, các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước…, những năm qua đã tổ chức 152 buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt… cho gần 7 nghìn lượt hội viên nông dân; dạy nghề cho hàng ngàn lao động nông thôn.

Để góp phần nâng cao nhận thức xã hội và đời sống tinh thần cho hội viên, nông dân, các cấp hội đã không ngừng đổi mới, đa dạng nội dung, hình thức sinh hoạt của 113 câu lạc bộ như CLB “Nông dân với pháp luật”, “Khoa học kỹ thuật nhà nông”, “Gia đình nông dân hạnh phúc”…. Ngoài ra, các cấp hội còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, những vấn đề liên quan đến bồi thường GPMB, phòng chống ma tuý….với hơn 150 buổi cho gần 7.000 hội viên; kịp thời trợ giúp pháp lý, hòa giải, giải quyết tranh chấp về các lĩnh vực quản lý hành chính, đất đai, nhà ở,.. ngay tại cơ sở, không để khiếu kiện kéo dài, vượt cấp. Các cấp Hội đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; nhiều cán bộ hội viên đã được tín nhiệm bầu vào các vị trí quan trọng trong bộ máy quản lý nhà nước. Các cấp hội chú trọng tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp nông dân và tổ chức hội, niềm vinh dự và trách nhiệm của người dân thành phố trung tâm kinh tế – chính trị, văn hóa của cả tỉnh.

Xác định vai trò to lớn của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015. Ông Trần Văn Đăng – Chủ tịch Hội Nông dân thành phố khẳng định: Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân Thành Phố tập trung xây dựng hội vững mạnh toàn diện, thực sự là lực lượng nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới, thành viên tích cực của các chương trình kinh tế – xã hội, thực hiện hiệu quả chương trình “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân” của Thành ủy, phấn đấu giai đoạn 2010-2015 có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời các cấp hội sẽ nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nông dân, có chính kiến, đề xuất với cấp ủy Đảng. Coi công cuộc xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực./.

Đăng Thắng

Đài TT TP Bắc Giang