Lạng Giang: Đồng chí Bùi Ngọc Sơn – Bí thư Huyện ủy thăm một số mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Lượt xem: 87

Đồng chí Bí thư cùng đoàn đã thăm mô hình kinh tế tổng hợp hộ anh Giáp Hoàng Lợi với quy mô 4ha Dứa, trên 700 con lợn thịt, 50 con lợn nái kết hợp thả cá; mô hình chăn nuôi lợn rừng với quy mô trên 40 con của gia đình anh Bùi Văn Chuyền cùng ở thôn Chung, xã Tân Thanh; mô hình trồng nấm, mộc nhĩ của gia đình bà Đoàn Thị Cầu ở thôn Bãi Cả và mô hình nuôi lợn với quy mô 20 con lợn nái, gần 300 cơn lợn thịt của anh Trần Văn Lượng ở thôn Tám Sào, xã Tiên Lục; mô hình nuôi gà đồi của anh Đồng Văn Hội ở thôn Khoát và anh Đàm Văn Thông ở thôn Bến phà, xã Nghĩa Hưng với quy mô trên 1000 con. Đây là những mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, có hiệu quả kinh tế cao, góp phần tích cực trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế địa phương.

Sau khi thăm thực tế các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, đồng chí Bí thư đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các hộ nông dân trong sản xuất kinh doanh và sự phối hợp, liên kết chặt chẽ giữa Hội nông dân với chính quyền địa phương và các ngành chức năng để đưa những giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới, Hội Nông dân các cấp và chính quyền địa phương các xã, thị trấn trong huyện cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân được tiếp cận các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, nhân rộng mô các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu; xây dựng các mô hình liên kết hợp tác nhằm phát triển nền sản xuất nông nghiệp hàng hoá nhanh, bền vững, đây là vấn đề quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Nguyễn Văn Giang

PCT Hội ND Lạng Giang