Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 12 (khoá VII), sơ kết công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2012

Lượt xem: 70

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

6 tháng đầu năm 2012, các cấp hội đã tổ chức và triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân đạt được những kết quả thiết thực, tổ chức 2.373 buổi tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 115.628 lượt hội viên nông dân, kết nạp mới được 4.823 hội viên, nâng tổng số toàn tỉnh lên 256.901 hội viên; Quỹ hoạt động tăng 1.473 triệu đồng; Nguồn quỹ hỗ trợ nông dân tăng 259 triệu đồng; phối hợp tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp cụ cho đội ngũ cán bộ hội các cấp được 2.390 đồng chí, Hội Nông dân các cấp tổ chức kiểm tra 189 cơ sở, 1.093 chi hội; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 117.344 người, trợ giúp pháp lý cho 9.929 lượt người, hòa giải 72 vụ mâu thuẫn phát sinh tại cơ sở; phối hợp tổ chức 2.103 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 115.759 lượt người tham dự; 26 cuộc hội thảo đầu bờ; xây dựng 17 mô hình kinh tế tập thể; 248 mô hình điểm; triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giải ngân 24.495 triệu đồng, ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân 19.857 triệu đồng cho hội viên, nông dân vay đầu tư phát triển sản xuất; tổ chức giải ngân 18 dự án cho vay Quỹ hỗ trợ nông dân nguồn Trung ương hội với số tiền 6 tỷ đồng cho 294 hộ vay; tiếp nhận phân bổ nguồn vốn 3 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh; phối hợp tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 4.927 lao động; tư vấn giới thiệu cho 4.410 lao động tìm được việc làm trong nước; 485 lao động đi XKLĐ có thời hạn; đến nay toàn tỉnh có 118.788 hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, tăng 3% so với năm 2011…

Hội nghị cũng đã tổng kết kết quả Đại hội cấp cơ sở, theo đó Đại hội cấp cơ sở đã bầu 2.970 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành trong đó: tái cử 1.565 đồng chí, chiếm tỷ lệ 52,6%; nữ 733 đồng chí, chiếm tỷ lệ 24,7% tăng 2,5%; đảng viên 1.161 đồng chí, chiếm 39,1% tăng 3,7%; tham gia cấp ủy 191 đồng chí, chiếm 6,4%, tăng 0,9%; tham gia HĐND 295 đồng chí, chiếm 9,9% tăng 0,7%. Trình độ văn hóa, chuyên môn và lý luận chính trị được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong tỉnh phát huy thành tích đã đạt được, tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Hội Nông dân cấp huyện và thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.

Vũ Duy Khải

Văn phòng HND tỉnh