Tập huấn khai thác và sử dụng mạng internet cho cán bộ, hội viên nông dân

Lượt xem: 90

Qua lớp tập huấn các học viên được cung cấp những kiến thức cơ bản về cách sử dụng máy vi tính, tìm kiếm, khai thác các thông tin trên mạng internet, cách gửi và nhận thư điện tử… Tạo điều kiện cho quá trình công tác cũng như ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, kịp thời vào sản xuất, kinh doanh mang lại hiểu quả kinh tế cao.

Vũ Duy Khải VP Hội Nông dân tỉnh