Khai giảng lớp Trung cấp ngành công tác Hội Nông dân

Lượt xem: 90

Thạc sỹ Vũ Ngọc Bình – Hiệu trưởng trường cán bộ TW Hội phát biểu khai mạc lớp học

Tới dự khai giảng lớp học có đồng chí Vũ Ngọc Bình – UVBTV, hiệu trưởng Trường cán bộ Hội Nông dân Việt Nam, thường trực Hội Nông dân tỉnh, ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang. Phát biểu khai mạc lớp học, Thạc sỹ Vũ Ngọc Bình cho biết: mục tiêu của khóa học là đào tạo một đội ngũ cán bộ ngành công tác xã hội chuyên sâu công tác Hội Nông dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, có kiến thức, kỹ năng cơ bản ngành công tác xã hội trình độ trung cấp chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xã hội và nhiệm vụ của Hội Nông dân trong giai đoạn cách mạng mới.

Theo đó, chương trình khóa học được chia gồm 3 phần: phần chung, phần cơ sở và phần chuyên môn với 24 môn học, 95 học trình, trong đó môn chính trị 75 tiết, diễn ra trong 4 học kỳ, 8 đợt học, kiểm tra, ôn tập, thi phần học viên đi thực tập và thi tốt nghiệp cuối khóa.

Vũ Duy Khải

VP Hội Nông dân tỉnh