10 HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA HỘI NÔNG DÂN TỈNH BẮC GIANG NHIỆM KỲ 2008 – 2013

Lượt xem: 157

1. Chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội HND cấp huyện và cơ sở (nhiệm kỳ 2012 – 2017) và Đại hội chi hội. HND tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội chi hội đến đại hội cấp cơ sở và huyện, thành phố. Tỉnh hội chỉ đạo mỗi huyện, thành phố chọn một cơ sở và mỗi cơ sở chỉ đạo một chi hội tổ chức đại hội điểm; chọn HND Hiệp Hoà chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện (ĐH diễn ra 02 ngày 19,20/6/2012). Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi hội, đại hội cấp cở sở, rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2012 – 2017. Do đó đại hội các cấp điều đảm bảo chất lượng và thời gian quy định, đại hội HND cấp huyện, thành phố hoàn thành trước so với kế hoạch Trung ương giao 03 tháng. Kết quả, 226 cơ sở đã tổ chức đại hội theo đúng hướng dẫn của HND tỉnh, bầu 452 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch; 10/10 huyện, thành phố bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch theo đúng dự kiến đã duyệt của Tỉnh hội và các huyện, thành ủy. Không có đơn thư khiếu nại tố cáo trước, trong và sau đại hội.

2. Bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61 của Ban Bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính Phủ. HND tỉnh đã chủ động lập dự án và được Trung ương HND Việt Nam chấp thuận đầu tư, UBND tỉnh quyết định giao đất xây dựng Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân thuộc HND tỉnh. Trung ương Hội quan tâm đầu tư 6 tỷ đồng, ngân sách tỉnh cấp 3 tỷ đồng cho Quỹ HTND, Tỉnh hội đã triển khai 32 dự án đầu tư phát triển các mô hình sản xuất…Tích cực phối hợp đẩy mạnh các hoạt động với các ban, trung tâm của Trung ương HNDVN; các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội nông thôn như với Trung tâm môi trường (TW Hội) triển khai dự án xử lý môi trường chăn nuôi gia súc bằng công nghệ sinh học (hầm khí Bioga bằng chất liệu comporit) với kinh phí 110 triệu động cho 12 hộ tại Yên Dũng; với Sở Tư Pháp; Viễn Thông Bắc Giang (VNPT); Báo Bắc Giang, Đài PTTH tỉnh; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn…

3. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền thông qua các hội thi. Nhằm đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của hội đi nhanh vào cuộc sống và mang lại hiệu quả thiết thực. HND tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội và trực tiếp tổ chức các hội thi nông dân như: Hội thi nông dân với an toàn giao thông năm 2009; Hội thi cán bộ HND cơ sở giỏi năm 2010; Cuộc thi tìm hiểu HND Việt Nam 80 năm xây dựng và trưởng thành năm 2010; Hội thi nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2012; Cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông tỉnh Bắc Giang hai năm một lần (2008, 2010). Hội thi Nhà nông đua tài năm 2011; năm 2012 HND tỉnh đăng cai tổ chức thành công Hội thi “Nhà nông đua tài” toàn quốc khu vực I gồm 15 tỉnh miền núi phía Bắc, được truyền hình trực tiếp trên VTV2 và Đài truyền hình 15 tỉnh miền núi phía Bắc…

4. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác kiểm tra. Nhiệm kỳ qua các cấp hội từ tỉnh đến cơ sở đổi mới công tác kiểm tra và hoạt động của Ban kiểm tra các cấp. Hàng năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất theo…Thành lập các đoàn kiểm tra chéo công tác hội và phong trào nông dân giữa các huyện, thành hội, qua đó đánh giá đúng chất lượng công tác hội ở các đơn vị từ huyện đến cơ sở khách quan, nghiêm túc. Đây là dịp để các huyện, thành hội có cơ hội học hỏi những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo áp dụng vào đơn vị mình. Qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đôn đốc những việc chậm giải quyết, góp phần làm chuyển biến nhận thức và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao hơn.

5. Đào tạo chuẩn hóa đội ngũ cán bộ hội cơ sở nhiệm kỳ 2012 – 2017. Từ thực tiễn chất lượng cán bộ hội cấp cơ sở còn 255 đồng chí là chủ tịch, phó chủ tịch chưa đạt chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ. HND tỉnh đã đề nghị với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trường cán bộ HND Việt Nam mở lớp trung cấp xã hội chuyên ngành HND tại tỉnh Bắc Giang. Các học viên theo học được hỗ trợ một phần kinh phí ăn, nghỉ. Kết quả, đã lựa chọn được 80 hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định và tổ chức khai giảng lớp học. Đây là việc làm kịp thời để nâng cao chất lượng cán bộ hội, công tác hội và phong trào nông dân.

6. Các cấp HND chung sức xây dựng nông thôn mới. HND tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới chỉ đạo các cấp hội thực hiện, trong đó tập trung lựa chọn các tiêu chí phù hợp với đặc thù của hội như: tiêu chí hạ tầng kinh tế – xã hội, kinh tế và tổ chức sản xuất, cơ cấu lao động nông thôn, văn hoá xã hội và môi trường… Tỉnh hội trực tiếp chỉ đạo, giúp đỡ xã Lão Hộ (Yên Dũng) xây dựng xã nông thôn mới theo sự phân công của Ban Chỉ đạo tỉnh. Theo đó, HND tỉnh đã đầu tư 600 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND cho 30 hộ nông dân trong xã nuôi trồng thủy sản; tổ chức mở lớp tập huấn khởi sự HTX, 02 lớp tập huấn về công tác bảo vệ môi trường nông thôn, 02 lớp về hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản…Chỉ đạo Chi đoàn 14/10 cơ quan Hội Nông dân tỉnh tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện năm 2012 với chủ đề “Tuổi trẻ Hội Nông dân tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới“, tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, cùng nông dân phòng chống cơn bão số 8; tặng 10 xuất quà trị giá 2 triệu đồng cho các cháu học sinh là con hội viên nông dân nghèo đạt học lực khá giỏi.

7. Tổ chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án, mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và nhân rộng mô hình. Hội đồng Khoa học – Công nghệ HND tỉnh Bắc Giang triển khai cho Văn phòng, các ban, Trung tâm và HND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đặc biệt dựa trên cơ sở các sáng kiến tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông xây dựng thành các đề tài, dự án ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Nhiệm kỳ 2008 – 2013, Hội đồng KH&CN HND tỉnh đã triển khai thực hiện 11 nhiệm KH&CN, trong đó có 01 Đề tài cấp tỉnh và 10 đề tài, dự án, mô hình cấp cơ sở. Các nhiệm vụ KH&CN đã được nghiệm thu trong đó có 3 đề tài dự án đạt loại xuất sắc, 8 đề tài dự án, mô hình đạt loại khá và được đánh giá cao về tính khả thi trong áp dung thực tiễn vào sản xuất, có thể nhân rộng tại nhiều địa phương trong tỉnh.

8. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Xác định đây là một trong ba phong trào trọng tâm của Hội, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh phát triển phong trào cả bề rộng và chiều sâu, có sức lan tỏa trên phạm vi toàn tỉnh, ở tất cả các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, dịch vụ và ngành nghề nông thôn. Phong trào đã trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế xã hội ở nông thôn và đạt được nhiều kết quả toàn diện. Hàng năm có trên 100 nghìn hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Phong trào đã khích lệ, động viên nông dân cả tỉnh vươn lên xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; đổi mới cách nghĩ, cách làm; khai thác tiềm năng, thế mạnh về tiền vốn, lao động, đất đai đầu tư cho sản xuất; góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, ngành nghề và phát triển kinh tế trang trại ở nông thôn, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập. Thông qua thực hiện phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế tập thể, tổ dịch vụ, tổ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản.

9. Đổi mới công tác dạy nghề ngắn hạn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ, hàng năm Ban thường vụ HND tỉnh xây dựng kÕ ho¹ch phối hợp đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm trong và ngoài nước giao cho các cấp hội thực hiện, coi đây là chỉ tiêu đánh giá xếp loại thi đua hàng năm. Kết quả, đã tư vấn giới thiệu được 22.793 lao động vào làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, 2.831 lao động đi lao động hợp tác có thời hạn ở nước ngoài. Tích cực phối hợp dạy nghề cho 33.092 lao động nông thôn. Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ nông dân HND tỉnh trực tiếp tổ chức 22 lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 674 lao động nông thôn tại các địa phương với các nghề: may công nghiệp, gò hàn, mộc dân dụng, trồng trọt, chăn nuôi thú y… Đặc biệt, HND tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật quản lý 02 lớp đại học hệ vừa làm vừa học chuyên ngành chăn nuôi thú y và phát triển nông thôn cho 142 học viên là cán bộ hội tham gia học tập.

10. Công tác thi đua, khen thưởng không ngừng nâng cao chất lượng. Nhiệm kỳ 2008 – 2013, HND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp hội trong tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Từ 3 phong trào thi đua lớn của hội và các chương trình công tác trọng tâm, hưởng ứng phong trào thi đua “Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới“, hàng năm, tỉnh Hội xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các huyện, thành hội; hướng dẫn thực hiện, phát động thi đua theo từng đợt với các chủ đề thiết thực. Công tác thi đua – khen thưởng ở các cấp hội ngày càng đi vào chiều sâu, đánh giá, khen thưởng kịp thời và khách quan, tạo động lực thi đua trong các đơn vị.

Thành tích trong công tác xây dựng củng cố tổ chức hội và phong trào nông dân 5 năm qua được Đảng, Nhà nước và Trung ương HND Việt Nam ghi nhận với các hình thức khen thưởng như: 01 Huân chương độc lập hạng Ba (2009); 02 Cờ đơn vị dẫn đầu của Thủ tướng Chính phủ (năm 2009, 2012); 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính pahur (2011, 2012); 124 Bằng khen của các bộ, ngành TW; 05 Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của TW Hội ND Việt Nam; 35 Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân; tặng 1.025 kỷ niệm chương vì giai cấp nông dân Việt Nam; HND tỉnh tặng 250 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

Vũ Hải Đăng

VP HND tỉnh