HND huyện Tân Yên tổ chức Sơ kết Quý I-2014

Lượt xem: 96

Hội nghị đã kiểm điểm đánh giá kết quả chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tập trung trong quý; theo đó các cấp hội nông dân toàn huyện đã thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đặt ra trong quý như: kết nạp được 143 Hội viên mới nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 33.122 hội viên, đạt 97,4% so với hộ nông nghiệp; giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp 13 quần chúng ưu tú, đạt 36,1%; tăng trưởng mới 05 triệu đồng Quỹ HTND, quỹ hoạt động 113,5 triệu đồng, đạt 31,5%…

Đ/c Nguyễn Quang Nông – Phó chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bí thư huyện uỷ, đồng chí Phó chủ tịch HND tỉnh ghi nhận những kết quả các cấp hội chỉ đạo trong quý I; đồng thời yêu cầu các cấp hội nông dân toàn huyện trong thời gian tới cần quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong nhân dân nhất là các điểm ấm, phức tạp; các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, từ đó tuyên truyền, vận động nhân dân biết, chấp hành; bên cạnh đó cần phát huy cao hơn nữa vai trò giáp sát, phản biện xã hội, tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của HVND; chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương cả về tổ chức, hoạt động đặc biệt là những chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân; trước mắt tổ chức hội cần tập trung triển khai chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng Quỹ HTND năm 2014; tuyên truyền, vận động nông dân thực nhiện “Dồn điền đổi thửa”, tích cực chung tay xây dựng “Nông thôn mới”, phát triển nhân diện rộng các mô hình làm kinh tế giỏi trong hội viên nông dân…

Cũng tại hội nghị sơ kết Hội Nông dân huyện phối hợp với Công ty cổ phần Quốc tế ICO triển khai tư vấn xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản tới Hội Nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện./.

Tiến Đang

Ban Kiểm tra HND tỉnh