HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN QUÝ III/2014

Lượt xem: 76

Đồng chí Mai Sơn – TUV, Bí thư Huyện ủy Hiệp hòa phát biểu tại Hội nghị

Trong Quý III, các cấp hội đã triển khai thực hiện hoàn thành 5/6 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Tỉnh ủy; tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu công tác hội và phong trào nông dân đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó đã tuyên truyền được 1.229 buổi cho 93.392 lượt người, xuất bản 3.000 cuốn Bản tin; phát hành 400 cuốn Kỷ yếu Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang (Khóa VIII), nhiệm kỳ 2013 – 2018. Phối hợp với Trường Cán bộ Trung ương Hội tổ chức 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 70 cán bộ Tỉnh hội, Huyện hội với thời gian 01 tháng; 02 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 230 cán chủ chốt cơ sở hội. Phát triển mới 2.435 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 232.335 hội viên. Phối hợp với các ngành tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 46.036 lượt người tham dự; chỉ đạo xây dựng 10 mô hình kinh tế tập thể do hội hướng dẫn tổ chức. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực đóng góp sức người, sức của tham gia xây dựng nông thôn mới, trong Quý có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới là xã Lão Hộ (Yên Dũng) và xã Tân Dĩnh (Lạng Giang), nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong toàn tỉnh lên 04 xã. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với hai ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ngân hàng chính sách xã hội cho hội viên, nông dân vay vốn. Tổ chức tổng kết đợt vận động xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân năm 2014, đến nay toàn tỉnh vận động được 4 tỷ 217,2 triệu đồng, đạt 133% KH giao. Tổ chức giải ngân 09 dự án nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh quay vòng, nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác và ngân sách tỉnh cấp năm 2014. Tổ chức 11 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 330 nông dân, đạt 100% KH năm; cung ứng 21 máy nông nghiệp cho nông dân theo Quyết định số 68/2013/QĐ/TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp tư vấn giới thiệu cho 1.710 lao động tìm được việc làm trong nước…

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh 8 nhiệm vụ trọng tâm yêu cầu các cấp hội tập trung chỉ đạo trong Quý IV/2014 là (1) Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa thực hiện được để có giải pháp thực hiện hiệu quả; (2) tập trung cao cho các hoạt động trọng tâm của Tỉnh hội như Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp luật ATGT”, giải cầu lông truyền thống 14/10, hội nghị tổng kết 03 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững…; (3) Quản lý tốt các dự án nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân; (4) Chỉ đạo các chi hội tổ chức thành công hội nghị chi hội nhiệm kỳ; (5) Tiếp tục tổ chức vận xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân;(6) Chỉ đạo tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2014, xấy dựng chương trình công tác năm 2015; (7) Nắm bắt tâm tư nguyện vọng dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy và tổ chức hội cấp trên; (8) Phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với cấp ủy cùng cấp.

Thân Lâm