Ông Nguyễn Phú Trọng tái cử Tổng bí thư

Lượt xem: 92

Ngày 27/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tiếp tục được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Các đại biểu Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII chúc mừng ông Nguyễn Phú Trọng

Ông Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944 (72 tuổi), quê ở xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Ông là giáo sư, tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng); Cử nhân Văn – Đại học Tổng hợp.

Từ tháng 8/1999 đến 4/2001, ông Trọng tham gia Thường trực Bộ Chính trị. Từ tháng 1/2000 đến 6/2006 là Bí thư Thành uỷ Hà Nội (khoá XII, XIII, XIV). Ông là Đại biểu Quốc hội khoá XI, XII. Từ tháng 7/2007 đến nay, ông kinh qua các cương vị Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Uỷ viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ngày mai, kết quả bầu Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư sẽ được báo cáo để đại hội Đảng lần thứ 12 thông qua.

vnexpress.net