HƠN 200 CÁN BỘ HỘI ĐƯỢC TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC VĂN PHÒNG NĂM 2016

Lượt xem: 92

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Nhằm giúp cán bộ Hội nâng cao chất lượng thông tin, tổng hợp, báo cáo, tạo sự đồng nhất trong thực hiện thể thức văn bản trong hệ thống Hội. Qua đó, góp phần thực hiện cải cách hành chính, tiết kiệm trong công tác văn phòng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác văn phòng ở các cấp Hội trong thời gian tới. Với phương châm lấy học viên làm trung tâm bằng hình thức thảo luận nhóm giảng viên đã truyền đạt cho học viên những nội dung kiến thức như: Khái nhiệm, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; quy trình, kỹ năng tổ chức hội nghị; thể loại, thẩm quyền và thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam; kỹ năng soạn thảo một số loại văn bản của Hội Nông dân Việt Nam.

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh trao đổi các nội dung về công tác Văn phòng tại lớp tập huấn

Các học viên cùng nhau trao đổi tại lớp tập huấn

Thông qua tập huấn, cán bộ Hội các cấp đã được tiếp thu những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng; quy trình, kỹ năng tổ chức hội nghị; thể loại, thẩm quyền và thể thức văn bản của Hội Nông dân Việt Nam; kỹ năng soạn thảo một số loại văn bản của Hội Nông dân Việt Nam tạo sự đồng nhất trong thực hiện thể thức văn bản của Hội.

Thân Thị Dũng