HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 07 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Lượt xem: 119

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh trao bằng khen cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ số 07-NQ/HNDTW

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền với trên 1.000 buổi cho hơn 50.000 lượt người tham dự, cấp phát miễn phí 2.700 cuốn tuyên truyền về học nghề, giải quyết việc làm và hàng chục nghìn cuốn bản tin sinh hoạt Hội.v.v. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng phát triển về chiều rộng và chiều sâu, hàng năm có hàng trăm nghìn hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; tổ chức 79 lớp khởi sự Hợp tác xã cho 5.530 lượt người tham dự; xây dựng 732 hợp tác xã Nông – Lâm nghiệp và thủy sản, trên 10.000 Tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các cấp Hội đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT làm tốt công tác tín chấp, tạo nguồn vốn cho nông dân với dư nợ năm 2015 là 1.332.661 triệu đồng, tăng 150,16 % so với năm 2011. Trung tâm Dạy nghề đào tạo ngắn hạn 42 lớp cho 1.313 lao động nông thôn, tỷ lệ học viên học xong có việc làm ổn định 85%, nghề nông nghiệp đạt 100% học viên áp dụng kiến thức đã học vào thực tế, tổ chức trên 1.000 buổi tư vấn giới thiệu việc làm 34.906 lao động có việc làm trong nước, 3.118 người đi lao động ngoài nước; cung ứng 100.759 tấn phân bón trả chậm các loại, năm 2015 cung ứng trên 1.500 tấn phân Tiến Nông tới hội viên nông dân; thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ/TTg đã cung ứng được 162 máy phục vụ nông nghiệp, trị giá trên 4 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội từ tỉnh tới cơ sở cần khắc phục những hạn chế, khó khăn, tích cực thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi góp phần xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hợp tác, tạo chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sạch, tăng thu nhập, tạo việc làm cho hội viên nông dân.

Tại Hội nghị tổng kết, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 09 tập thể và 26 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HNDTW ngày 19/7/2010 về đẩy mạnh hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân giai đoạn 2010-2016.

TRUNG TÂM DN&HT NÔNG DÂN