HỘI NÔNG DÂN TỈNH GIẢI NGÂN 1,5 TỶ NGUỒN VỐN QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN

Lượt xem: 102

Hội Nông dân tỉnh giải ngân Dự án “Nuôi bò sinh sản” tại thị trấn Neo, huyện Yên Dũng

Đây là nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác thực hiện 04 dự án quay vòng, đó là: “Nuôi gà thương phẩm” tại xã Cẩm Lý (Lục Nam); “Nuôi bò sinh sản” tại thị trấn Neo (Yên Dũng), An Hà (Lạng Giang); “Thâm canh cây vú sữa” tại xã Hợp Đức (TânYên).

Quang cảnh lớp tập huấn tại xã Hợp Đức, huyện Tân Yên

Cũng trong thời này, Hội Nông dân tỉnh đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ Quỹ Hỗ trợ nông dân và chuyển giao khoa học kỹ thuật về: chăn nuôi bò sinh sản, trồng và và chăm sóc một số loại cây ăn quả…cho hơn 100 cán bộ, hội viên nông dân, các hộ được thụ hưởng dự án tại hai xã: An Hà (Lạng Giang), Hợp Đức (Tân Yên). Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm nghiệp vụ quản lý, sử dụng Quỹ Hỗ trợ nông dân và kiến thức khoa học kỹ thuật áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi tạo năng suất, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu các thị trường trong và ngoài nước.

BĐH Quỹ HTND