Tập huấn sử dụng chế phẩm trong chăn nuôi và bảo vệ môi trường cho 300 cán bộ, hội viên nông dân

Lượt xem: 96

Tại các lớp tập huấn, học viên đã được giảng viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của chế phẩm sinh học đối với chăn nuôi và bảo vệ môi trường; quy trình sử dụng chế phẩm sinh học trong sản xuất nông nghiệp… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức; tuyên truyền cán bộ, hội viên nông dân ứng dụng chế phẩm sinh học vào chăn nuôi để nâng cao năng suất, giảm chi phí trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường.

Nguyên Văn Nhật – TT Dạy nghề và Hỗ trợ hội nông dân tỉnh