Tập huấn kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ cơ sở và chi hội

Lượt xem: 94

Hình ảnh lớp tập huấn

Tại các lớp tập huấn, học viên được đồng chí Nguyễn Văn Nguồn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh truyền đạt, hướng dẫn một số kiến thức cơ bản như: kỹ năng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217 – QĐ/TW; nghiệp vụ ghi chép sổ sách, sinh hoạt chi, tổ hội; cách thức tổ chức hội nghị… Với phương pháp truyền đạt “cầm tay chỉ việc”, qua đó giúp học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, chỉ đạo, điều hành công tác Hội và phong trào nông dân; trao đổi chia sẻ những khó khăn, kinh nghiệm hay trong hoạt động công tác hội và công tác giám sát và phản biện xã hội tại các đơn vị… Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức và thực hiện tốt các phong trào nông dân trong tỉnh.

Ban Tổ chức – Kiểm tra