Hội nghị sinh hoạt chuyên đề quý II chủ đề “Hội nông dân với công tác bảo vệ môi trường”

Lượt xem: 102
Thôn An Thành, xã An Thượng tổ chức HN sinh hoạt quý II

Trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường của chi hội nông dân thôn An Thành đã đạt nhiều kết quả tích cực. Chi hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân trong thôn đóng góp được 800 triệu đồng, 300 ngày công lao động và hiến 10 nghìn m2 đất để xây dựng nông thôn mới; xây dựng 04 bể xử lý vỏ thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng của thôn. Qua công tác tuyên truyền, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong bảo vệ môi trường đã được nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày càng xanh – sạch – đẹp. Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và đưa ra một số giải pháp để làm tốt công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Theo đó, chi hội thôn tiếp tục tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm cho hội viên nông dân trong giữ gìn bảo vệ môi trường như: chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về môi trường; tổ chức cho hội viên kí cam kết bảo vệ môi trường; Vận động hội viên, nông dân không vứt vỏ chai lọ đựng thuốc bảo vệ thực vật, không xả rác, chất thải, xác động vật chết ra môi trường; định kỳ hàng tháng tổ chức ra quân dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm, đồng thời xây dựng các đoạn đường hoa tạo cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp… Hội nghị cũng tiến hành tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Hội nông dân tỉnh, huyện đã biểu dương những kết quả mà chi hội nông dân thôn An Thành, xã An Thượng đạt được trong thực hiện công tác Hội và bảo vệ môi trường. Đồng thời đề nghị thời gian tới, chi hội cần tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên nông dân thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Hội nông dân các cấp, đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi; sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn, xây dựng các mô hình kinh tế tập thể theo hướng tổ hợp tác, Hợp tác xã gắn với sản xuất theo chuỗi để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh; quan tâm xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng tổ chức Hội trong sạch vững mạnh.v.v../.

Nguồn: yenthe.bacgiang.gov.vn