Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa: Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

Lượt xem: 84

Trong nửa nhiệm kỳ, Hội Nông dân huyện đã triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023, hoàn thành theo lộ trình thời gian 19/19 chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Hội đã đổi mới nội dung, xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, tập trung hướng về cơ sở để chỉ đạo và tổ chức thực hiện; thành lập và duy trì hiệu quả 01 chi hội nghề nghiệp bánh chưng Hoàng An và 06 tổ hội nông dân nghề nghiệp; 100% cán bộ, hội viên nông dân trực tiếp SXKD ký cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm; xây dựng gần 1,5 tỷ đồng quỹ Hỗ trợ nông dân đạt 210% chỉ tiêu Đại hội; tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình và bảo vệ môi trường.

Trên cơ sở đó, hội nghị đã thảo luận và thống nhất từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp Hội Nông dân trong huyện tiếp tục thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Xây dựng tổ chức Hội nông dân vững mạnh theo hướng vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, nâng cao chất lượng sinh hoạt từ chi hội đến cơ sở cụ thể thiết thực hiệu quả nhằm thu hút hội viên vào tổ chức hội; chú trọng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp sức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân huyện đã tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2021; sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2021.

Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã tặng giấy khen cho 50 nông dân SXKD giỏi tiêu biểu giai đoạn 2016-2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Nông- Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh và đồng chí Tạ Việt Hùng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy biểu dương những kết quả mà các cấp Hội đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị các cấp Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện; đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đưa phong trào của Hội phát triển sâu rộng; bám sát các chủ trương, chính sách, xu hướng phát triển ngành nông nghiệp, tình hình thực tiễn tại cơ sở để kịp thời định hướng tuyên truyền, hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Sơn Hải