Hội đồng KH&CN Hội Nông dân tỉnh nghiệm thu các đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở năm 2010

Lượt xem: 72

Mô hình chăn nuôi gà hộ anh Vi Văn Chi, xã Tiến Thắng, huyện Yên Thế sử dụng máy chế biến thức ăn quy mô gia đình

Nhờ được hỗ trợ máy và kỹ thuật phối trộn thức ăn chăn nuôi, các hộ tham gia dự án đã tận dụng được nguồn nguyên liệu tại chỗ và công lao động trong sản xuất thức ăn chăn nuôi; giảm chi phí đầu tư chăn nuôi gà được 700-900 đồng/kg tăng trọng. Dự án đã góp phần thúc đẩy mở rộng quy mô chăn nuôi hộ gia đình, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống và nâng cao trình độ hiểu biết về khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân, các chủ trang trại, hộ SXKD giỏi nói riêng và người dân nói chung về cách chế biến thức ăn trong chăn nuôi gia cầm theo phương pháp bán công nghiệp, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề tài “Đánh giá tác động của các sản phẩm truyền thông đại chúng đến nhận thức và hành vi của người nông dân về vấn đề bảo vệ môi trường nông thôn tại tỉnh Bắc Giang” do Ban Tuyên huấn chủ trì thực hiện. Đề tài đã đánh giá, phân tích thực trạng tiếp cận thông tin môi trường của người nông dân, phát hiện những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tiếp cận thông tin; phân tích, chỉ ra kênh chuyển tải thông tin hiệu quả; đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển chọn, sản xuất và phát hành những sản phẩm truyền thông nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác bảo vệ môi trường nông thôn. Đề tài“Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân” do Văn phòng Hội Nông dân tỉnh chủ trì thực hiện. Đề tài đã đưa ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản hàng hoá trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giúp các cấp Hội Nông dân có thêm kinh nghiệm để tuyên truyền vận động hội viên và nông dân thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Đề tài“Xây dựng mô hình đổi mới công tác dạy nghề ngắn hạn cho nông dân thông qua các câu lạc bộ khoa học kỹ thuật nhà nông” tại xã Song Mai – TP Bắc Giang do Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ cho nông dân – Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang chủ trì thực hiện. Đề tài đã triển khai dạy nghề trồng hoa loa kèn cho 30 học viên là thành viên của CLB “Khoa học kỹ thuật nhà nông”. Thông qua việc kết hợp giữa phần giảng dạy của giáo viên với phần hướng dẫn thực hành của các hộ nông dân có kinh nghiệm sản xuất tại địa phương. Đề tài đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề và thu hút nhiều hội viên nông dân tham gia.

Các đề tài, dự án đã đáp ứng về nội dung, mục tiêu theo yêu cầu và đều đạt loại khá, đồng thời có khả năng nhân rộng vào sản xuất cũng như đời sống, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Phan Thị Thu Hiền