Hiệu quả cánh đồng mẫu lớn ở Yên Dũng

Lượt xem: 99

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh thăm cánh đồng mẫu lớn ở Yên Dũng

Xác định yếu tố quan trọng để hình thành cánh đồng mẫu lớn (CĐML) là việc dồn điền, đổi thửa tạo thành vùng sản xuất tập trung nên cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban, ngành, đoàn thể nhằm tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tích cực tham gia hưởng ứng. Với sự triển khai quyết liệt nên điều kiện về “mẫu lớn” đã được đáp ứng và tỉnh quyết định chọn xã Cảnh Thụy thí điểm xây dựng CĐML trên địa bàn thôn Tân Mỹ (40 ha), thôn Đông và thôn Bẩy (10ha). Vốn đầu tư để thực hiện mô hình từ kinh phí xây dựng nông thôn mới của xã điểm và kinh phí xây dựng cánh đồng mẫu lớn của tỉnh.

Mô hình CĐML tại xã Cảnh Thụy chủ yếu sử dụng giống lúa BC15 – một giống lúa thuần mới có năng suất và chất lượng cao. Tham gia mô hình, các hộ nông dân được hỗ trợ 70% giá giống, 35% giá phân bón NPK, 50% phân bón vi sinh đa chủng, đa chức năng và thuốc bảo vệ thực vật, 100% chi phí tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; công làm đất gieo mạ tập trung 100.000 đồng/sào…Do áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật từ khâu làm đất đến khâu thu hoạch nên năng suất trên cánh đồng mẫu lớn đạt 68,8 tạ/ha cao hơn các diện tích khác (cũng trồng giống lúa BC15, 5,8 tạ/ha). Về hiệu quả kinh tế, chi phí sản xuất tiết kiệm 3,15 triệu đồng/ha; với giá bán trên thị trường hiện nay, nông dân thu được 1,06 triệu đồng/sào sau khi đã trừ chi phí, tăng 250.000 đồng/sào nếu so với sản xuất đại trà tại địa phương.

Hiệu quả việc triển khai mô hình CĐML là rõ ràng, bởi đây là mô hình sản xuất tập trung có sự liên kết chặt chẽ giữa 4 nhà: Nhà khoa học, Nhà nước, Nhà Doanh nghiệp và Nhà nông; đặc biệt với cách làm này đã giúp bà con nông dân giảm được chi phí sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng và đã làm cho người nông dân từng bước xóa bỏ thói quen canh tác lạc hậu, thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, hướng đến nền sản xuất hàng hóa. Hy vọng kết quả từ mô hình này là kinh nghiệm quý để nhân rộng, góp phần vào thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Phạm Thị Mai

Phó Chủ tịch HND Yên Dũng