HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 3 NĂM PHONG TRÀO SXKDG (2011-2013)

Lượt xem: 73

Đồng chí Dương Văn Thái – Phó chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các hộ sản xuất kinh doanh giỏi

Đồng chí Nguyễn Duy Lượng – Phó chủ tịch Trung ương HND VN phát biểu tại Hội nghị

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương HND VN, và tỉnh Bắc Giang với các hộ nhận giấy chứng nhận hộ SXKD giỏi cấp tỉnh

Qua tổng kết, toàn tỉnh đã có 116.619 hộ đạt tiêu chuẩn hộ SXKD giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương là 1.077 hộ, cấp tỉnh là 6.620 hộ, cấp huyện là 21.585 hộ, cấp xã là 87.337 hộ. 3 năm qua, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tỉnh không ngừng phát triển, đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện và hiện đại; trình độ, khả năng tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến của nông dân vào lĩnh vực sản xuất có nhiều tiến bộ; kết cấu hạ tầng nông thôn tiếp tục đầu tư và tăng cường, từng bước hình thành và phát triển vùng sản xuất thâm canh, chuyên canh hàng hóa chất lượng cao. Nhiều mô hình sản xuất đạt giá trị kinh tế cao ngày càng nhiều trên một số lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; đã khơi dậy và khai thác tiềm năng của địa phương, từng hộ gia đình đã sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, thu hút và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn góp phần tăng thu nhập và cải thiện đời sống nông dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 20 cá nhân là các hộ SXKDG tiêu biểu; Hội Nông dân tỉnh tặng Bằng khen cho 12 tập thể và 20 cá nhân là cán bộ Hội, hộ SXKDG có thành tích trong phong trào SXKDG giai đoạn 2011-2013; trao giấy chứng nhận cho 80 hộ đạt danh hiệu SXKDG cấp tỉnh giai đoạn 2011-2013.

Phan Thị Thu Hiền