Hơn 116 nghìn hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2016

Lượt xem: 88

Đồng chì Lều Vũ Điều – Phó chủ tịch TW HND Việt Nam thăm mô hình SXKD giỏi tại huyện Lục Ngạn

Để giúp các hộ đạt danh hiệu đã đăng ký, từ đầu năm đến nay các cấp hội đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng tổ chức gần 500 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật; cung ứng gần 800 tấn phân bón theo phương thức trả chậm cho nông dân; phối hợp thẩm định và giải ngân dự án vốn 120 cho 18 hộ vay với tổng số tiền 500 triệu đồng tại xã Bố Hạ, Yên Thế. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai thực hiện chính sách tín dung phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55 của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh công tác dạy nghề và các dịch vụ hỗ trợ nông dân…

Trường An