HIỆU QUẢ TỪ CHỈ DẠO PHONG TRÀO NÔNG DÂN THI ĐUA SẢN XUẤT KINH DOANH GIỎI, ĐOÀN KẾT GIÚP NHAU LÀM GIÀU VÀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG CỦA HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN THẾ

Lượt xem: 109

Để nâng cao chất lượng, hiệu qủa phong trào SXKD giỏi, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, hướng dẫn các hộ nông dân đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp theo Quy định của BCH TW Hội Nông dân Việt Nam về tiêu chuẩn hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp giai đoạn 2011- 2016, tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai đăng ký danh hiệu thi đua đến cơ sở, chi hội, hội viên, nông dân. Đồng thời chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm hộ thu nhập trên 100 triệu đồng/hộ/ năm; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT, tuyên truyền hội viên nông dân tích cực tham gia thực hiện xây dựng mô hình cánh đồng cho thu nhập cao, cánh đồng mẫu lớn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; chỉ đạo hội cơ sở tổ chức thống kê phân loại đánh giá chất lượng và tổ chức hội nghị tổng kết phong trào, động viên kịp thời những nhân tố điển hình của phong trào. Bên cạnh đó, hàng năm các cấp hội đều đã nghiêm túc kiểm điểm, kịp thời rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp tổ chức chỉ đạo phong trào một cách sát thực, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức sơ kết phong trào và tôn vinh, công nhận danh hiệu nông dân SXKD giỏi theo từng cấp đã đạt được. Kết quả bình chọn năm 2015, số hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp, toàn huyện có 8.368 hộ, tăng so năm 2011 là 803 hộ, trong đó: có 01 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp Trung ương, 350 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp tỉnh, 1.379 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi cấp huyện… Một số mô hình cho hiệu quả kinh tế cao như: mô hình trồng cây đặc sản (trồng Cam, Nhãn muộn, bưởi diễn…); chăn nuôi lợn kết hợp thủy sản; chế biến lâm sản…

Thông qua phong trào, kinh tế trang trại, gia trại được duy trì và phát triển, đến nay toàn huyện có 22 hộ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kinh tế trang trại, hầu hết các trang trại đều tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất với quy mô lớn, có hiệu quả. Đã có nhiều tấm gương nông dân không cam chịu đói, nghèo quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn phát huy lợi thế của địa phương, khai thác mọi tiềm năng đất đai, lao động, tiền vốn để phát triển những mô hình sản xuất hiệu quả; trở thành những hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, điển hình như: mô hình hộ ông Ngô Xuân Hải, Thôn Bo Nom, xã Hương Vỹ chăn nuôi lợn nái siêu lạc, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y mỗi năm cho thu nhập 1,5 tỷ đồng, thường xuyên tạo việc làm cho 4-5 lao động, đã giúp hộ nghèo giống, hàng trăm liều tinh lợn giống, vác xin, ủng hộ xã xây dựng nông thôn mới trị giá 128 triệu đồng; mô hình hộ ông Nguyễn Ngọc Dung ở thôn Trường Sơn, xã Đông sơn trồng cam đường canh, cam Vinh, cam V2 qui mô trên 3 ha cho thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm, thường xuyên tạo việc làm cho 4- 6 lao động và phổ biến kỹ thuật trồng cam cho 20 hộ khác trong thôn…

Trong những năm qua, phong trào sản xuất kinh doanh giỏi đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất vươn lên làm giàu, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn huyện… Cụ thể, từ phong trào đã giúp được 1.081 hộ nghèo khó khăn; 6.082 ngày công lao động; 25.035 con giống; 16.683 cây giống; 62.880 kg vật tư phân bón và gần 382 triệu đồng cho vay với lãi suất thấp. Để giúp hội viên, nông dân có kiến thức, kinh nghiệm sản xuất, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tổ chức cho hội viên đi thăm quan, học tập trao đổi kinh nghiệm các mô hình; thành lập các câu lạc bộ “Khuyến nông – Khuyến lâm” làm nòng cốt trong việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất. Trong 5 năm qua, các cấp hội đã giúp 584 hộ hội viên thoát nghèo góp phần tích cực giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện đến nay còn 20,82%. Bên cạnh đó, phong trào đã tạo động lực thúc đẩy hội viên, nông dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, đóng góp tiền của để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn phục vụ cho phát triển sản xuất và đời sống dân sinh; xây dựng, làm đường giao thông, nạo vét kênh mương. Kết quả, đã tham gia sửa chữa, bảo dưỡng và làm mới 637 km đường giao thông nông thôn; đào đắp được 18.952m3 đất đá; nạo vét, nâng cấp 66.000m kênh mương, tham gia đóng góp 6.121 ngày công lao động…

Để phong trào tiếp tục đạt hiệu quả cao, Hội nông dân huyện xác định tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và phấn đấu để phong trào phát triển về chất, chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo ra những sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn trên thị trường. Trong đó, Hội Nông dân huyện đang tập trung hướng vào thành lập các tổ hợp tác cùng sở thích, phát triển sản xuất cùng một số mặt hàng nông sản; chú trọng đến công tác phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi lãi suất thấp, nhằm giúp hội viên nông dân vươn lên làm giàu chính đáng, thực sự là chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của huyện nhà./.

Vũ Xuân Trường

HND huyện Yên Thế