Tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân

Lượt xem: 106

Tập huấn sử dụng chế phẩm Biowwish (Ảnh minh họa)

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên của Trung tâm dạy nghề và Hỗ trợ nông dân Hội Nông dân tỉnh giới thiệu quy trình, cách sử dụng chế phẩm; hiệu quả của các mô hình thử nghiệm… Qua đó đã trang bị cho hội viên, nông dân những kiến thức cần thiết trong việc ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, hướng tới nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm, sạch- an toàn với người sử dụng, thân thiện với môi trường./.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN LỤC NAM