Việt Yên tập trung triển khai mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Lượt xem: 95
Ảnh minh họa. BGP/Hải Huyền

Cụ thể, mô hình nhà màng sản xuất rau thủy canh tại thôn Kiểu – Bích Sơn; mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP đã được cấp chứng nhận tại thôn Tĩnh Lộc – Nghĩa Trung; mô hình trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP tại thôn Minh Sơn – Trung Sơn, mô hình tưới nhỏ giọt trên măng tây xanh tại thôn Lửa Hồng – Tự Lạn hiện đang triển khai…

Mô hình măng tây xanh tại thôn Lửa Hồng – xã Tự Lạn được triển khai từ năm 2015, đến nay, mô hình cho thu nhập bình quân 150 triệu đồng/ha/năm. Mô hình đang được mở rộng diện tích trên địa bàn các thôn Dâm – Tự Lạn; thôn Tự, Thượng, Kiểu – xã Bích Sơn.

Mô hình sản xuất nông nghiệp rau, củ quả trên giá thể và thủy canh của Hợp tác xã Nông nghiệp Hoài Long tại thôn Kiểu – Bích Sơn, mô hình bắt đầu được triển khai từ đầu năm 2017. Kết quả bước đầu ước tính mô hình cho thu nhập từ 500 – 600 triệu đồng/năm.

Mô hình sản xuất rau an toàn, ứng dụng công nghệ cao thôn Minh Sơn, xã Trung Sơn triển khai từ đầu năm 2017 với quy mô 5 ha, hiện mô hình đang được triển khai thực hiện và đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP. Mô hình cho thu nhập bình quân 200 triệu đồng/ha/năm.

Mô hình sản xuất dược liệu: địa hoàng, kim tiền thảo, sâm, đương quy… tại thôn Chùa, xã Minh Đức tổng diện tích 5 ha. Mô hình cho thu nhập từ 300 – 350 triệu đồng/ha/năm./.

Nguồn bacgiang.gov.vn