Hội Nông dân huyện Yên Dũng phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ, kỹ năng công tác tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân

Lượt xem: 100

Hình ảnh lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên đã được phổ biến một số nội dung quan trọng của Quyết định số 81/2014/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân; hội nông dân với công tác hòa giải cơ sở; phổ biến giáo dục pháp luật thông qua sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

Qua lớp tập huấn đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kỹ năng hòa giải; vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội. Từ đó góp phần phát huy dân chủ, thực hiện quyền và trách nhiệm của Hội Nông dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tích cực tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh từ cơ sở góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN DŨNG