Tập huấn kiến thức về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị

Lượt xem: 86

Tại lớp tập huấn, học viên được giảng viên truyền đạt các nội dung như: hướng dẫn kỹ thuật, nâng cao năng lực quản lý, quản trị chuỗi giá trị, phát triển thị trường; thương hiệu sản phẩm; vai trò của Hội Nông dân trong tham gia xây dựng chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Qua lớp tập huấn đã trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, từ đó áp dụng vào điều kiện thực tiễn sản xuất, góp phần giảm chi phí, nâng cao giá trị của nông sản từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế ./.

Ban Kinh tế – Xã hội