300 nông dân tham gia hội diễn văn nghệ

Lượt xem: 113
Một tiết mục tham gia hội diễn.

Một tiết mục tham gia hội diễn.

Các đội đã đem đến gần 70 tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca, đồng ca, độc tấu nhạc cụ dân tộc, hợp xướng, múa… Nội dung ca ngợi quê hương đất nước, Đảng, Bác Hồ; giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam; tình yêu quê hương, đất nước, cuộc sống, tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết quả phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới ở các xã, thị trấn. Tôn vinh những tấm gương nông dân điển hình… Qua hội diễn đã góp phần đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của cán bộ, hội viên, nông dân.

Kết thúc, Hội nông dân xã Phi Mô giành giải Nhất.

Nguồn baobacgiang.com.vn