NGƯỜI CÁN BỘ HỘI GƯƠNG MẪU, TẬN TỤY VỚI CÔNG VIỆC

Lượt xem: 101

Xuất thân từ nông dân, trực tiếp tham gia sản xuất nông nghiệp, nên anh rất am hiểu về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Anh luôn tích cực đi đầu trong mọi hoạt động công tác Hội và phong trào nông dân. Qua trao đổi và làm việc chúng tôi thấy anh một cán bộ nhiệt huyết, luôn đề cao công việc của Hội. Khi anh mới nhận nhiệm công tác hội còn gặp nhiều khó khăn, là xã thuần nông, chủ yếu sản xuất nông nghiệp, đời sống nông dân còn nhiều khó khăn, vất vả, hoạt động của một số chi hội còn hành chính chưa thu hút được nông dân vào Hội; anh thiết nghĩ, muốn thu hút hội viên, nông dân tham gia sinh hoạt tổ chức Hội, Hội phải khắc phục được tình trạng hành chính trong hoạt động nhất là chi hội. Bằng việc làm cụ thể, anh đã cùng tập thể Ban Chấp hành đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho hội viên nông dân về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, tổ chức cho nông dân tham quan học tập kinh nghiệm xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, để giúp đỡ nông dân đầu vào của sản xuất cũng như đầu ra cho sản phẩm, mang lại quyền lợi chính đáng cho hội viên, nông dân. Ở cương vị của mình, điều khiến anh luôn trăn trở là làm sao xây dựng được tổ chức Hội vững mạnh, thật sự là chỗ dựa tin cậy cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo thì hội viên mới tin tưởng.

Mô hình bảo tồn và phát triển mới cây Trám đen

tại hộ ông Ngô Quang Lập, thôn Vân Xuyên, xã Hoàng Vân, huyện Hiệp Hòa

Không ngại khó khăn, gian khổ anh suy nghĩ, tìm tòi nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao để giúp hội viên nông dân học tập và làm theo. Anh đã vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Từ năm 2012 – 2019, anh cùng BCH Hội Nông dân xã xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả 04 mô hình về: sản xuất và bao tiêu sản phẩm lúa giống; sản xuất củ giống hoa Layơn; sản xuất và tiêu thụ Bánh Chưng Vân; phát triển cây Trám đen. Các mô hình trên đã liên kết được 231 hội viên nông dân tham gia với diện tích 86 ha, góp phần khẳng định việc chuyển dịch đúng hướng trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, phát triển thương hiệu sản phẩm nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập, được cán bộ, hội viên đồng tình hưởng ứng và làm theo.Từ việc làm thiết thực của hội đã góp phần đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, thu hút đông đảo hội viên tham gia phong trào. Số hộ giàu hàng năm tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể từ 12,7% (năm 2015) xuống còn 6% (năm 2018). Bên cạnh đó, Hội luôn chú trọng việc đổi mới và nâng cao hiệu quả, chất lượng các buổi sinh hoạt chi Hội, tích cực chăm lo bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho hội viên. Điển hình như việc lồng ghép sinh hoạt với nhiều nội dung đa dạng như: tập huấn chuyển giao tiến bộ KHKT, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm… Anh thường xuyên tới dự các buổi sinh hoạt chi Hội để lắng nghe, chia sẻ tâm tư nguyện vọng của hội viên kịp thời có những kiến nghị đề xuất với cấp ủy, chính quyền và Hội cấp trên đảm bảo quyền và lợi ích cho hội viên. Hội đã tín chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng CSXH thành lập các tổ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh, đến nay tổng dự nợ trên 17 tỷ đồng; cung ứng phân bón cho nông dân theo phương thức trả chậm hơn 60 tấn/năm. Từ những việc làm thiết thực đó, số lượng người tham gia vào Hội ngày càng đông, đến nay toàn xã kết nạp được 943 hội viên, chiếm 140% so với hộ nông nghiệp.

Với những kết quả trên, Hội Nông dân xã nhiều năm liền là đơn vị vững mạnh xuất sắc, được cấp ủy chính quyền đánh giá cao vai trò của Hội trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới./.

Phan Thị Thu Hiền – Trưởng Ban KHTH