TỔNG KẾT 05 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTCP2 (2015-2019)

Lượt xem: 94

Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, Ban Quản lý Chương trình MTCP2 Hội Nông dân tỉnh đã đánh giá kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện tại tỉnh. Theo đó, từ năm 2015-2019, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao năng lực vận động chính sách cho cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnhxây dựng chương trình vận động viện trợ nước ngoài và Đề án đưa nông dân đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài nước;ban hành Chương trình xúc tiến vận động viện trợ và Chương trình đưa nông dân đi học tập trong và ngoài nước; tổ chức Hội thảo “Đối thoại chính sách các định mức hỗ trợ và các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới” tỉnh Bắc Giang, Hội thảo tham vấn Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp, giai đoạn 2016- 2020”; tổ chức đưa các thành viên tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) đi thăm quan học tập mô hình hiệu sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại Hà Nội và Vĩnh Phúc; tổ chức và tham gia các lớp tập huấn do Trung ương Hội và Hội Nông dân tỉnh tổ chức.

Bên cạnh đó, chương trình hỗ trợ 02 THT Sản xuất na dai theo tiêu chuẩn VietGAP xã Nghĩa Phương (Lục Nam) và THT trồng cây ba kích tím xã Thanh Luận (Sơn Động) như: xây dựng và hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của THT; kế hoạch nghiên cứu thị trường; tổ chức các hội nghị trọng tâm, hội nghị bàn tròn cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh hỗ trợ phát triển THT lên HTX; hỗ trợ cấp giấy chừng nhận VietGAP cho HTX Na dai Nghĩa Phương (Lục Nam); xây dựng thành công mô hình nhân giống cây ba kích tím tại xã Thanh Luận (Sơn Động) với quy mô 20.000 hom giống.

Các hoạt động của Chương trình đã giúp cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh nâng cao được năng lực vận động chính sách, năng lực làm việc nhóm; năng lực quản lý, điều hành; xây dựng nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu giúp hội viên, nông dân từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị.

Thân Thị Dũng – Ban KH-TH HND tỉnh