Hội Nông dân huyện Yên Thế nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch bệnh Covid – 19

Lượt xem: 100

Đ/c Lục Thị Lan – Chủ tịch HND huyện (bên phải) đại diện trao tiền hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với đó, thời gian qua, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo cơ sở và chi hội đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như: in 210 pano, áp phích, 5000 tờ rơi hướng dẫn tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; phối hợp phát 5000 khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí; tham gia vệ sinh, tiêu trùng khử độc; rà soát, giám sát, quản lý các con em hội viên, những người đi lao động nước ngoài, những người từ vùng dịch trở về, các trường hợp phải cách ly, giám sát theo qui định y tế. Đồng thời, chỉ đạo cơ sở và chi hội tạm dừng các cuộc họp, hội nghị, hoạt động tập trung đông người; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển sản xuất nông nghiệp bảo đảm chủ động, đủ nông sản, thực phẩm cung cấp cho địa phương theo phương châm “4 tại chỗ” chung tay cùng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện vai trò của Hội Nông dân trong công tác chăm lo và bảo vệ đời sống của nhân dân.

Hội Nông dân Yên Thế