Lạng Giang: ra mắt Mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự”

Lượt xem: 164

Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Nông dân xã đã công bố quyết định thành lập Mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” thôn Càn gồm 10 thành viên. Tổ được thành lập với mục đích phát huy vai trò tự quản của cán bộ, hội viên, nông dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn nông thôn; gắn hoạt động của mô hình với thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Các thành viên Mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” ra mắt, chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu.

Cũng tại Hội nghị, Hội Nông dân xã Hương sơn đã tổ chức cho các hộ hội viên nông dân thôn Càn ký cam kết SXKD nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm, cam kết về bảo vệ môi trường theo Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “Đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia bảo đảm ANTT” trên địa bàn nông thôn.

Cán bộ, hội viên nông dân thôn Càn (Hương Sơn, Lạng Giang) ký cam kết SXKD nông sản bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Hà Văn Hồng- PCT Hội Nông dân huyện Lạng Giang