Nghiệm thu dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình trồng thâm canh cây Ba kích tím dưới tán rừng trên địa bàn huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang”

Lượt xem: 137

Ảnh: Ông Nguyễn Thanh Bình – Giám đốc Sở KH&CN chủ trì hội đồng

Mục tiêu của dự án là xây dựng mô hình trồng cây Ba kích tím quy mô 05ha, nắng suất năm thứ 3 đạt 2 – 3 tấn/ha, tăng giá trị thu nhập trên diện tích canh tác lên 10 – 15%; phân tích, đánh giá chất lượng Ba kích tím theo một số tiêu chí GACP-WHO, hoạt chất củ theo Dược Điển Việt Nam IV.

Sau 3 năm thực hiện, ngoài hoàn thành các mục tiêu đã đề ra, dự án đã xây dựng thành công mô hình vườn ươm cây giống Ba kích tím tại chỗ diện tích 50m2, quy mô 11 nghìn cây giống; nhân rộng diện tích trồng Ba kích tím theo một số tiêu chí GACP-WHO 7.5ha (vượt 1.5ha so với mục tiêu); thành lập hợp tác xã.

Ảnh: Đại diện cơ quan chủ trì trình bày báo cáo tại hội đồng

Qua theo dõi, đánh giá, trồng thâm canh cây Ba kích tím ở bìa rừng cho hiệu quả kinh tế cao, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của huyện Sơn Động thích hợp để cây sinh trưởng, phát triển. Tỷ lệ sống sau 32 tháng đạt trên 80%; trọng lượng củ đạt 0.2kg/củ, năng suất đạt 2.14 kg củ/gốc. Phân tích các dược chất cho thấy, hàm lượng dược tính cao, hàm lượng Nystose đạt trên 3% ở năm thứ 3. Có thể khuyến cáo người dân thu hoạch từ năm thứ 3.

Sau khi dự án kết thúc, cơ quan chủ trì sẽ tiếp tục duy trì vườn ươm giống cây Ba kích tím để cung cấp giống cho bà con trong và ngoài tỉnh. Đồng thời, xây dựng nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm Ba kích Sơn Động.

Ảnh: Thành viên phản biện 2 phát biểu tại hội đồng

Tại hội đồng, các thành viên đánh giá cao kết quả dự án, đặc biệt là các hạng mục vượt so với mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong báo cáo, dự án cần nêu rõ loại đất trồng, phương thức thâm canh; cần làm rõ thêm các số liệu về sinh trưởng, năng suất; bản hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc cần viết cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu… Hội đồng thống nhất nghiệm thu dự án với kết quả đạt yêu cầu./.

Nguồn: skhcn.bacgiang.gov.vn