Kế hoạch tổ chức lễ “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 89
Ảnh minh họa: BGP/Hoàng Hà

Chương trình “Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu” tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2021 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất; động viên, khích lệ sáng tạo của người nông dân, nhà khoa học, các doanh nghiệp trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, liên kết sản xuất theo hợp đồng, hình thành các vùng hàng hóa nông sản chất lượng cao, người nông dân chuyên nghiệp với việc xây dựng thương hiệu, khẳng định thương hiệu có uy tín để tham gia mở rộng và phát triển thị trường, đáp ứng yêu cầu chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bên cạnh đó, biểu dương các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm chung tay làm công tác từ thiện cho các hộ nông dân nghèo phát triển kinh tế và cải thiện cuộc sống thông qua các hình thức như xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, trao tặng hiện vật.

Ngoài ra, lựa chọn các sản phẩm thế mạnh của tỉnh tham gia Chương trình bình chọn sản phẩm nông dân tiêu biểu do Hội Nông dân Việt Nam tổ chức, thông qua đó quảng bá sản phẩm tiêu biểu của tỉnh đến với các tỉnh trong cả nước.

Theo Kế hoạch, mỗi huyện, thành phố lựa chọn từ 2 – 3 sản phẩm tiêu biểu của đơn vị tham gia bình chọn. Địa điểm tổ chức Lễ tôn vinh tại trung tâm thành phố Bắc Giang.

Hội Nông dân tỉnh có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo Lễ tôn vinh và tham mưu cho Ban Chỉ đạo ban hành Điều lệ bình chọn sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ III năm 2021; thành lập Hội đồng bình chọn, tổ thư ký giúp việc; tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài, ảnh về các hoạt động trước, trong và sau Lễ tôn vinh.

Hội Nông dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương hướng dẫn, chỉ đạo theo hệ thống ngành dọc của tổ chức mình chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động giữa các bên, tham mưu UBND cùng cấp lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu của địa phương mình để gửi tham dự bình chọn.

Nguồn: bacgiang.gov.vn